Rosters

U13 COED
U13 Final Roster

U13 FEMALE
U13 Female Final Roster

U15 COED
U15 COED FINAL ROSTER

U15 FEMALE
U15 Female Final Roster

U18 COED 
U18 Final Roster

U18 FEMALE
U18 Female Final Roster

Drills

The Head Coaches for the 2022-2023 AA season are:

U13 AA Female - Morgan Mason

U13 AA Coed - Tyler Pellack

U15 AA Female - Vance Heaney

U15 AA Coed - Jason Sawatsky

U18AA Female - Dwayne Horner

U18 AA Coed - Doug Harms